Tu Tiên: Khi Ngươi Đem Sự Tình Làm Đến Cực Hạn

Chương 76: Giao dịch


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Tu Tiên: Khi Ngươi Đem Sự Tình Làm Đến Cực Hạn

Hôm sau, Hứa Dương lại vào Bạch Long đảo, vẫn bảo trì trước đó diện mạo, chỉ bất quá hiển lộ tu vi.

Luyện Khí đại viên mãn tu vi.

Luyện Khí mười tầng đến mười hai tầng, vì viên mãn cảnh, cùng sở hữu ba cửa ải, nhục thân, thần hồn, pháp lực.

Hứa Dương mặc dù mới đột phá bốn cảnh cửa ải, bước vào võ đạo Ngưng Thần chi cảnh không lâu, nhưng lại đã đạt đến đại viên mãn Tông Sư cảnh giới.

Bởi vì đại viên mãn ba cửa ải đối với hắn mà nói căn bản không có trở ngại.

Nhục thân hắn có luyện thể chi pháp, đã thoát thai hoán cốt.

Thần hồn hắn có Hòa Thị Ngọc Bích, lại có Đại Chu Đại Đường hai đời ngàn năm tích lũy , đồng dạng sớm đã viên mãn.

Sau cùng pháp lực lại có Võ Kinh huyền diệu, lôi điện thối luyện chi pháp, cùng các loại kỹ năng đặc tính cùng nguyên liệu nấu ăn quân lương. . .

Như mỗi một loại này, tổng hợp về sau, Hứa Dương tấn thăng bất quá ba tháng, liền đạt đến ngưng Thần Cực cảnh.

Đối ứng Luyện Khí đại viên mãn!

Tại cái này trên mặt nổi chỉ có một vị Trúc Cơ tu sĩ Bạch Long hồ, Luyện Khí đại viên mãn tu vi đã đủ để hoành hành.

Chớ nói chỉ là, hắn vẫn là một tên "Lôi pháp” tu sĩ.

Cho nên, Hứa Dương hiếm thấy cao điệu một lần, tại đánh giết Bạch Long Tam Hung về sau, lại lấy trước đó thân phận diện mạo tiến vào Bạch Long đảo phường thị, chuẩn bị bán Bạch Long Tam Hung vốn liêng đổi lấy linh thạch.

Cách làm như vậy tựa hồ có chút không phù hợp hắn trước kia phong cách. Kỳ thật không phải vậy.

Hứa Dương chỗ lấy cam làm một cái ngư dân, tại nhân gian ẩn núp hơn hai mươi năm, là bởi vì giao diện thuộc tính không thể thêm điểm, chỉ có thể thông quá dài thời gian tích lũy, lại có tiên duyên giả sự tình, vòng vòng đan xen một phát mà động toàn thân, cho nên hành sự mới dị thường cẩn thận.

Dù sao tiền kỳ không có vốn liêng vận hành, tỉ lệ sai số thực sự thật quá thấp.

Hiện tại lại khác biệt, hắn có thực lực, có vốn liêng, có tự vệ chỉ năng, với cái thế giới này cũng có nhất định hiểu rõ, tiên duyên giả chuyện như vậy, đã rất không có khả năng phát sinh ỏ trên người hắn.

Dù sao. . . Được chả bằng mất!

Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, Trúc Cơ phía dưới, chưa có địch thủ, Trúc Cơ phía trên, ngọc thạch câu phẩn.

Cái nào cái Trúc Cơ tu sĩ đầu óc động kinh, sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng một cái Luyện Khí đại viên mãn pháp tu, vẫn là chuyên tinh lôi pháp pháp tu liều mạng?

Mưu đồ gì?

Đồ hắn lôi pháp uy lực lớn, có thể liều mạng, sẽ tự bạo?

Vẫn là đồ hắn có căn nguyên, có bối cảnh, sẽ trả thù?

Thiên hạ rộn ràng, đều là sắc hướng, tu sĩ càng là như vậy.

Trừ phi có cái gì huyết hải thâm cừu, hoặc là ích lợi thật lớn dụ hoặc, nếu không Trúc Cơ tu sĩ là không thể nào bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng một cái Luyện Khí mười hai tầng lôi điện pháp tu liều mạng.

Như thế căn bản được chả bằng mất.

Đánh thắng, chỗ tốt gì đều không có, những thứ này luyện lôi pháp gia hỏa, cơ bản đều có một tay ngọc đá cùng vỡ tự bạo át chủ bài, liều mạng với hắn, không chỉ có vơ vét không đến chiến lợi phẩm, còn muốn bị hắn nổ một thân máu.

Đánh thua liền càng không cần phải nói, dựng đứng đại địch, hậu hoạn vô cùng.

Không có thâm cừu đại hận, cái nào cái Trúc Cơ như thế não rút?

Cho nên, trong thời gian ngắn, Hứa Dương hoàn toàn có thể ra vào Bạch Long đảo phường thị, đường hoàng bán Bạch Long Tam Hung chiến lợi phẩm.

Cơ hồ không có nguy hiểm.

Cho nên Hứa Dương tới.

Hắn chỉ là hành sự cẩn thận, không phải nhát như chuột, càng không có bị hại tưởng tượng, cho rằng toàn thế giói đều tại nhằm vào hắn, một số bình thường, họp lý, có nắm chắc ổn thỏa sự tình, hắn vẫn là sẽ đi làm.

Tiến vào Bạch Long đảo, cũng sẽ không tìm cái gì hướng dẫn du lịch dẫn đường, thẳng hướng trong phường thị cái kia tòa lầu cao mà đi.

Bạch Long lâu, Bạch Long đảo từ tài sản nghiệp, cũng là trong phường thị lớn nhất cửa hàng, thu bán các loại đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, pháp khí, đan dược, phù lục, tình báo, các loại truyền thừa...

Tóm lại, cái gì đều bán, cái gì đều thu, tín dự coi như không tệ, dù sao cũng là Trúc Cơ thế lực.

Hứa Dương vừa rồi đi vào Bạch Long lâu, một nữ tử liền tiến lên đón. "Khách quý đến nhà, rồng đến nhà tôm!”

Nữ tử vẻ mặt vui cười nghênh đón, cúi người hành lễ: "Tiểu nữ tử là Bạch Long lâu quản sự Vân Yên, xin hỏi khách quý, cao tính đại danh?”

Hứa Dương thần sắc hờ hững, bình tĩnh nói ra: "Tại hạ Thạch Kiên."

"Nguyên lai là Thạch tiền bối!'

Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay nói ra: "Tiền bối chính là khách quý, mời lên lầu hai chiêu đãi."

Hứa Dương gật một cái, thẳng lên lầu hai mà đi.

Hiển nhiên, đối đãi ngộ này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Ngược lại là lầu một trong đại sảnh mọi người gặp này, hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định.

Cho đến hai người trèo lên lên lầu hai, thân ảnh biến mất không thấy, mới có người thăm dò lên tiếng.

"Vị kia là. . ."

"Hôm qua đánh chết Bạch Long Tam Hung Lôi Điện Pháp Vương!"

"Thạch Kiên?"

"Danh hào này chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ địa phương khác quá giang long?"

"Nghe nói người này lôi pháp cao minh, Bạch Long Tam Hung món kia hộ thân cực phẩm pháp khí, đều bị hắn sinh sinh đánh nát.”

"Cái kia Kim Thiểềm, thế nhưng là chuyên chú phòng ngự cực phẩm pháp khí, lại có lặn xuông nước dược không chỉ năng, Bạch Long Tam Hung bằng này thậm chí trốn khỏi một vị Trúc Cơ tu sĩ truy sát, không nghĩ tới hôm qua vậy mà cắm!"

"Lôi pháp lợi hại a, thiên địa đầu mối, chư pháp chỉ tôn, khắc chế thế gian hết thảy công thể, vô luận thuật pháp vẫn là thần thông, pháp khí vẫn là linh bảo, chỉ cẩn là thế gian chỉ vật, chỉ cần còn tại trong tam giới, ngũ hành bên trong, liền bị lôi điện khắc chế, không phải vậy, chúng ta tu sĩ sao sẽ e sợ như thế cái kia thiên địa lôi kiếp!”

"Người này Luyện Khí đại viên mãn tu vị, lại là lôi pháp tu sĩ, Trúc Cơ phía dưới, chỉ sợ không người là đối thủ, Trúc Cơ phía trên, cũng có thể ngọc thạch câu phần, khó trách có người hiểu chuyện kịch gọi hắn là Lôi Điện Pháp Vương."

"Vân Yên đại quản sự đối với hắn cung kính như thế, chẳng lẽ Bạch Long đảo có ý mời chào người này?”

"Tám chín phẩn mười, dù sao Bạch Long đảo vị kia thời gian. ...”

"Coi là thật khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nếu ta cũng có thể luyện lôi pháp thật là tốt biết bao a!"

"Luyện lôi pháp, đẹp cho ngươi, ngươi có lôi linh căn sao, đây chính là dị chủng linh căn, vạn người không được một!”

"Không linh căn, Mạc Tu thật, lôi pháp truyền thừa có tiền mà không mua được, lôi chủng linh căn thì có tiền mà không mua được a!”

. . .

Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng cùng Hứa Dương không quan hệ.

Theo nữ tử kia trèo lên lên lầu hai, đi tới một gian tĩnh thất bên trong.

"Đây là Linh Vũ sơn đặc sản linh trà, khách quý mời dùng!"

Vân Yên pha đến một bình linh trà, rất cung kính cho hắn rót.

Hứa Dương cũng không khách khí, nâng chén liền uống: "Ta là tới làm ăn."

Lời này nghe tới có chút không đầu không đuôi.

Nhưng Vân Yên gì mấy người cũng, tất nhiên là minh bạch ngụ ý, lúc này cười nói: "Tiểu nữ tử biết được, tiền bối có gì cần thiết, Bạch Long đảo nhất định kiệt lực thỏa mãn."

Lời nói bên trong Bạch Long đảo ba chữ cắn đến nhỏ trọng.

Hứa Dương cười một tiếng, cũng không nói nhiều, lấy ra bốn cái túi trữ vật, xếp ở trên bàn nói ra: "Có thể bán bao nhiêu linh thạch?"

"Lại cho tiểu nữ tử kiểm tra.”

Vân Yên đưa tay cẩm qua một cái túi đựng đồ, thần niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền có kết quả.

"Kim Thiểm, cực phẩm phòng ngự pháp khí, đã thành mảnh võ, ban đầu tài thu về, giá trị ba trăm linh thạch!”

"Kim Thiểm châu, thượng phẩm pháp khí công kích, đại thể hoàn hảo, giá trị một ngàn ba trăm linh thạch!"

"Hắc Long xiên, thượng phẩm pháp khí công kích, đại thể hoàn hảo, giá trị 1100 linh thạch!”

"Huyền thủy kiếm, thượng phẩm pháp khí công kích, đại thể hoàn hảo, giá trị 1100 linh thạch!”

"Thanh Ngọc kiếm, trung phẩm pháp khí công kích. ..”

"Hắc Long đỉnh, trung phẩm pháp khí công kích..."

Một phen báo giá sau đó, Vân Yên thả phía dưới thứ một cái túi đựng đồ, hướng Hứa Dương mỉm cười nói: "Tổng giá trị 5,923 khối hạ phẩm linh thạch, số lượng nhiều tăng giá, liền góp cái cả, sáu ngàn linh thạch, khách quý nghĩ như thế nào?"

Hứa Dương gật một cái: "Có thể, rất công đạo."

"Ta Bạch Long đảo một hạng lấy công đạo làm đầu, già trẻ không gạt!"

Vân Yên cười một tiếng, cầm lấy cái thứ hai túi trữ vật, phát hiện bên trong đều là đan dược phù triện chờ tiêu hao phẩm.

Hứa Dương cũng hợp thời nói ra: "Những đan dược này phù triện, ta nhận ra không được đầy đủ, mời trước giám định, bàn lại mua bán.'

"Thì ra là thế."

Vân Yên nhìn hắn liếc một chút, lập tức thoải mái, bắt đầu giám định.

"Đây là Hoàng Nha đan, có thể bổ nạp pháp lực, tăng tiến tu hành!"

"Đây là Quy Nguyên đan, có thể bổ nạp nguyên khí, khôi phục thương thế!'

"Đây là Khư Độc đan, có thể khử trừ độc tố, tịnh hóa nhục thân!"

"Đây là Huyền Thủy đan, ẩn chứa huyền thủy chi lực, có thể trợ ích thủy thuộc công pháp hoặc thủy thuộc linh sủng!"

"Đây là Quỳ Thủy lôi, thu thập Quỳ Thủy chi lực luyện chế mà thành, tuy không phải chân chính lôi pháp, nhưng cũng có bạo liệt hiệu quả, thuỷ chiến đấu pháp, uy lực tăng gấp bội."

"Đây là..."

Đến cùng là Bạch Long lâu đại quản sự, rất nhanh liền đem trong túi trữ vật các loại đan dược, phù triện, tiêu hao phẩm giám định ra.

Hứa Dương gật một cái, giữ lại tất cả có thể trợ giúp tu luyện, tăng tiến công lực đan dược, còn có một bộ phận phòng ngự tính chất phù triện, cái khác toàn bộ đẩy ra: "Những thứ này tất cả đều bán."

"Được rồi!"

Vân Yên gặp này, chỉ là cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Xác thực không đáng ngoài ý muốn, lôi pháp mạnh mẽ, tất nhiên là không cẩn cái khác công phạt thủ đoạn, lưu lại chút trợ giúp tu luyện, tăng tiến tu vi đan dược, còn có chút ít phòng ngự tính phù triện, đủ có thể nói người này đối tự thân lôi pháp uy năng tự tin, hơn nữa là cái người cô đơn, một lòng khổ tu chỉ sĩ.

Nếu không, những thứ này tiêu hao phẩm, còn có trước đó đông đảo pháp khí, dù là chính mình không cẩn, lấy về cho gia tộc, cho tông môn, cho bọn thủ hạ cũng là lựa chọn tốt, không cẩn thiết lấy ra buôn bán.

"Những đan dược này, tổng cộng ba trăm ba mươi sáu viên linh thạch." Giữ lại tăng tiến tu vi đan dược cùng phòng ngự tính chất phù triện, còn lại liền không có bao nhiêu, căn bản không so được trước đó pháp khí.

Kiếp tu, có thực lực kiếp tu, mặc dù dựa vào cướp bóc tích lũy, từng cái thân gia phú quý, nhưng bọn hắn cũng không thể nào quang cướp bóc, không tiêu hao, linh thạch tới tay về sau, khẳng định phải cấp tốc chuyển hóa làm chiên đấu lực.

Cho nên, kiếp tu tại pháp khí phương diện đầu nhập rất lớn, bởi vì cái này trực tiếp ảnh hưởng công tác của bọn hắn hiệu suất cùng sinh mệnh an toàn.

Như cái này Bạch Long Tam Hung, liền có một kiện cực phẩm pháp khí, ba kiện thượng phẩm pháp khí, cùng rất nhiều trung phẩm hạ phẩm pháp khí, vốn liếng dày, đã theo kịp phổ thông Trúc Cơ tu sĩ.

Có thể thấy được làm cái này cỡ nào bạo lợi.

Đương nhiên, mạo hiểm cũng rất lớn.

Không phải sao, ba người liền lạnh.

. . .

Vân Yên cầm lấy cái thứ ba túi trữ vật, sau đó mắt lộ vẻ kinh ngạc: "Đây là. . ."

"Chính ta loại một điểm linh mễ."

Hứa Dương cười một tiếng: 'Nhìn lấy cho a."

"Không nghĩ tới tiền bối còn tự ý nông thực sự tình."

Vân Yên cũng thoải mái ra, phẩm giám nói: "Đây là Bạch Ngọc mỗ, nhất giai linh mễ, có tăng thêm khí huyết, hùng tráng thể phách hiệu quả, năm ngàn sáu trăm cân. . . Giá trị 560 hạ phẩm linh thạch."

"10 cân một linh, cũng xem là tốt!"

Hứa Dương gật một cái, lại lấy ra một số Hoàng Ngọc mễ: "Những thứ này đây."

"Đây là..."

Vân Yên tiếp nhận xem xét, cũng là ngạc nhiên: "Đây là hoàng lương mét, có thể trợ ích thần hồn, chính là Bạch Ngọc mễ dị biến mới có đặc thù linh mễ, một cân công đạo giá cả là mười linh thạch, tiền bối nếu là nguyện ý xuất thủ, ta có thể làm chủ, mười hai linh thạch một cân.”

"Mười linh thạch sao?"

Hứa Dương trầm ngâm một tiếng, lập tức nói ra: "Về sau có cơ hội lại hợp tác.”

"Cũng có thể."

Nghe này, Vân Yên cũng không có quá mức để ý, cẩm lấy cái thứ tư túi trữ vật tra xem ra, phát hiện bên trong là đủ loại tạp vật.

"Đây là Thanh Ngọc tông Tẩm Tiên lệnh?”

"Đây là Thanh Xà đằng hạt giống.'

"Đây là Hồng Hà cốc đệ tử thân phận ngọc bài."

"Đây là. . . Ta Bạch Long đảo thông hành lệnh.'

"Những thứ này kiếp tu, không làm người!"

Nhìn lấy cái thứ tư trong túi trữ vật các loại tạp vật, nhất là những cái kia Bạch Long đảo đệ tử thân phận tín vật, thông hành chứng rõ ràng, Vân Yên sắc mặt cũng khó coi.

Nhưng rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình, đổi về nụ cười, nhìn về phía Hứa Dương: "Những thứ này tạp vật giá trị một ngàn hai trăm linh thạch."

"Có thể."

Hứa Dương gật một cái, cũng không cò kè mặc cả.

"Tổng cộng 8,200 hạ phẩm linh thạch."

Vân Yên cho ra báo giá: 'Tiền bối phải chăng toàn bộ bán ra."

Hứa Dương sật đầu: "Toàn bộ bán ra."

Vân Yên cũng không nói nhiều: "Tốt, ta cái này liền khiến người ta lấy linh thạch tới.”

"Không vội!"

Hứa Dương lắc đầu: "Ta còn muốn mua ít đồ."

"Ồ?"

Vân Yên cũng không ngoài ý muốn, nhẹ cười hỏi: "Tiền bối muốn mua vật gì?"

"Một số tăng tiên tu vi đan dược, còn có một số đan phương cùng vật liệu, nếu là có trọn bộ đan sư truyền thừa cái kia tốt nhất, mặt khác, còn muốn linh nông truyền thừa, linh thực hạt giống, cùng trận đạo truyền thừa, trận kỳ trận bàn chờ tương quan đồ vật."

Hứa Dương nhìn qua Vân Yên: "Các ngươi nhưng có?"

"Đan sư?"

"Linh nông?"

"Trận sư?"

Vân Yên nhìn qua Hứa Dương, song mi hơi nhăn lại.

Nhíu mày, không phải là bởi vì Bạch Long lâu không có những vật này, mà chính là nàng không nghĩ tới Hứa Dương sẽ muốn những vật này.

Tại nàng phỏng đoán bên trong, vị này "Lôi Điện Pháp Vương", hẳn là một vị "Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng khổ tu thiên địa pháp" khổ tu chi sĩ.

Hoặc là nói, tất cả lôi tu kiếm tu, đều là như vậy khổ tu chi sĩ.

Chiến tu bên trong, kiếm đạo độc tôn!

Pháp tu bên trong, lôi điện xưng vương!

Như thế nào kiếm tu lôi tu?

Tu luyện kiếm quyết, uẩn dưỡng phi kiếm, trừ đạo này bên ngoài không có vật gì khác nữa người, chính là kiếm tu!

Đạo lý giống vậy, tu luyện lôi pháp, trừ lôi pháp bên ngoài không có vật gì khác nữa người, chính là lôi tu!

Hai loại tu pháp đều cẩn chuyên tỉnh, bời vì bọn họ quá mức cường đại, nếu không chuyên tỉnh, khó có thể thành tựu.

Một số cực đoan kiếm tu lôi tu, vì luyện thành cao thâm kiếm quyết, cường đại lôi pháp, thậm chí bỏ tự thân căn cơ, cảnh giới tu vi tăng lên.

Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tu lôi tu khó khăn, nhất kiếm phá vạn pháp, một lôi diệt vạn đạo sau lưng, là cả ngày lẫn đêm, dốc hết tâm huyết, kiên trì không ngừng khổ tu.

Như thế tu pháp, liền căn cơ cảnh giới đều khó mà chiếu cố, sao còn có thể phân tâm tại cái khác kỹ nghệ?

Cho nên, lôi tu kiếm tu đều là cực kỳ thuần túy khổ tu sĩ, tiền kỳ cơ bản chỉ chuyên chú tại tu hành, chỉ có đến cực cao thâm cảnh giới, nắm giữ sung, túc thọ nguyên cùng tỉnh lực, mới có thể phân thần cái khác, trải qua luyện đan vẽ bùa chờ nghề phụ.

Nhưng trước mắt này người. ..

Lại muốn đan sư truyền thừa, lại muốn linh nông truyền thừa, sau cùng thậm chí ngay cả trận pháp đều không buông tha.

Hắn muốn làm gì?

Làm nhiều như vậy kỹ nghệ, còn có danh xưng "Bách nghệ đứng đầu, thiên hạ kỳ khó" trận đạo.

Hắn lôi pháp không tu sao, cảnh giới không để cập nữa sao?

Vân Yên làm không rõ ràng.

Nhưng Hứa Dương hiển nhiên sẽ không theo nàng giải thích: "Có hay không?"

"Cái này. . . Tự nhiên là có."

Mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng tiên đạo quý tư, Vân Yên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đáp: "Ta Bạch Long đảo kinh doanh nhiều năm, đan sư, phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, đều có truyền thừa cất giữ, nông thực, cất rượu, ngự thú, cùng một số kỳ môn kỹ nghệ truyền thừa, chúng ta cũng có cất giữ."

"Cái kia tốt."

Hứa Dương gật một cái, đẩy ra một tấm đã sớm chuẩn bị tốt tờ đơn: "Dựa theo này đều cho ta đến trên một phần."

". . ."

Vân Yên tiếp nhận tờ đơn xem xét, hiếu kỳ càng sâu, nhưng cũng không có hỏi nhiều: "Mặc dù có không ít truyền thừa, nhưng cơ bản đều là nhất giai, tiền bối toàn bộ đều muốn?"

Hứa Dương gật một cái: "Trên danh sách, không tái diễn, toàn bộ đều muốn, còn có các loại vật liệu."

"Cái này. . . Tốt a!'

Vân Yên đứng dậy: "Tiền bối chờ một chút."

"Ừml"

Hứa Dương nhắm mắt, lẵng lặng chờ.

Hắn biết, chính mình bộ dạng này, sẽ dẫn đến không ít hiếu kỳ lòng nghỉ ngờ.

Nhưng không quan trọng, "Thạch Kiên" cái thân phận này, hắn chỉ tính toán dùng một lần, mua xong những vật này liền vỗ mông rời đi, bọn họ làm sao tốt kỳ, làm sao nghỉ ngờ, cùng hắn đều không có quan hệ.

Đến mức Bạch Long đảo có thể hay không bởi vậy động thủ, trừ phi bọn họ có thể lập tức điều đến một là Kim Đan đại tu, nếu không không có bất kỳ cái gì đạo lý, bởi vì điểm ấy quái dị hành động, liền đối một cái Luyện Khí đại viên mãn lôi tu động thủ.

Cái kia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn nện chiêu bài của nhà mình, trăm hại mà không một sắc, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm.

Cái thế giới này, mất đầu mua bán có người làm, duy chỉ có thâm hụt tiền sinh ý không người làm.

Rất nhanh, bọn thủ hạ liền đem một cái túi đựng đồ đưa tới.

Vân Yên đem túi trữ vật đẩy đến Hứa Dương trước mặt: "Tiền bối muốn đồ vật đều ở nơi này, tổng hao phí Z,853 viên linh thạch, chúng ta giảm một chút, 7,500 linh thạch, còn lại bảy trăm linh thạch, xin tiền bối kiểm tra thực hư điểm tính toán."

"Ừm!"

Hứa Dương gật một cái, bắt đầu kiểm tra thực hư đồ vật.

Rất nhanh. . .

"Không có vấn đề!"

"Vậy thì bắt đầu giao dịch a."

Rất nhanh, hai người liền hoàn thành trong túi trữ vật đồ vật chuyển di.

Tiền hàng thanh toán xong.

Hứa Dương cũng đứng dậy: "Cái kia liền cáo từ!"

"Tiền bối chậm đã!"

Vân Yên vội vàng đem hắn ngăn lại.

79

Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyenfull.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nếu bạn không load được website hãy cài đặt app 1.1.1.1 để truy cập website.


Báo lỗi qua fanpage (Trả lời ngay)
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả.
Nếu gặp chương bị lỗi hãy gửi tin nhắn qua fanpage hoặc báo lỗi qua hệ thống để BQT xử lý!
Back To Top